Canvifest!

Una jornada social i musical on hi tindran cabuda tant entitats socials artesans, activitats i musicalitzat per artistes i dj’s locals. Serà una jornada de creació de sinèrgies i de retorn social ja que serà un festival solidari on part de la recaudació anirà destinada a una de les entitats presents.

El fet de comptar amb una xarxa implicada d’entitats i artesans/es permetrà la generació de noves oportunitats de sensibilització i d’implicació del públic amb aquestes. No només s’està aportant valor a entitats del tercer sector sinó que s’està alhora reconeixent la tasca musical i artística de musics/dj’s locals. També és una gran oportunitat per potenciar comerços de proximitat o de barri, perquè puguin mostrar els seus productes.

Aquest és un punt d’inflexió alhora de crear jornades com aquesta ja que en poques ocasions es planteja una jornada d’aquestes característiques i que pot servir d’exemple a altres iniciatives que vulguin crear projectes semblants.

L’organitzador: Dj’s pel Canvi

La iniciativa “Dj’s pel canvi” neix el dia 11/11/2017 per un grup de joves de Barcelona com una ideamolt embrionària. A poc a poc aquestaidea va agafant formai creiem important constituir-nos amb una forma jurídica, en aquest cas com associació sense ànim de lucre.

Finalment ho aconseguim l’abril de 2018 i no és fins al juliol del mateix any que tenim la confirmació definitiva. La seu social es troba a la ciutat de Barcelona i el nostre NIF és el G- 67213462 i estem registrats al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero 63599.

Dades

Dia: Dissabte 26 d’octubre

Lloc: Can Ricart(espai exterior). C/Emilia Coranty( Provençals de Poblenou)

Horari: 11:30h-22:00h.

Públic: Qualsevol persona de qualsevol edat pot assistir sense discriminació per raó de raça, procedència, orientació sexual o religió.

Ens adherirem també al protocol de l’Ajuntament de Barcelona “No Callem” contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci. El lema “No Callem” vol fer visible i donar resposta a qualsevol tipus d’agressió sexual.

Objectius

Objectiu principal:

Realització d’una jornada social, musical i lúdica oberta a tots els públics i on es desenvolupin xarxes de sinèrgies, de connexions i de sensibilització mitjançant activitats i actuacions.

Objectius secundaris:

1. Crear una xarxa de d’entitats compromeses amb els projecte.

2. Promocionar el voluntariat com a peça clau pel desenvolupament de la jornada.

3. Sensibilitzar la població del valor que aporten les entitats del tercer sector locals.

4. Promocionar la música, tant de músics com de dj’s, locals.

5. Apropar les realitats dels diferents col·lectius a tot tipus de públic, en especial interès als col·lectius més desafavorits, mitjançant activitats culturals, formatives i lúdiques.